Telltail AS

TJENESTER

DIN HR AVDELING

Telltail holder full kontroll på alle behov innen personal og HR.  Bedriften blir selvfølgelig oppdatert kontinuerlig slik at dere har full oversikt.


Hvor omfattende avtalen skal være er alltid basert på bedriftens behov. 

ENKELTAVTALE

Ved en plutselig endring i selskapet eller omgivelsene kan Telltail bistå. Om det er permitteringer, oppsigelser eller behov for å øke staben, er vi der. Det samme gjelder ved større prosjekter, sykefravær eller ferieavvikling.


Av og til dukker det opp noen oppgaver dere har behov for å få hjelp til. Vi bistår bedriften med de tjenester dere har behov for der og da.

HR MANAGMENT FOR HIRE

Står bedriften overfor større endringer eller trenger dere en vikar for HR Manager i en periode. 


Telltail kan bistå med strategisk og operativ kompetanse.

KARRIERERÅDGIVING

Bli bevisst dine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanser! 

Karriereveiledning er både for deg som har klare ambisjoner og vet hvor du vil, og for deg som ikke er sikker på hva du ønsker eller passer til.

Ved å kjenne dine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanser, vil du lettere kunne ta karrierevalg og være bevisst din karriereutvikling.

Copyright ©