Telltail AS

OM

SÅ ENKELT

Telltail kan bistå med all HR.

 

Stadig flere oppgaver i en bedrift settes ut til andre, som f. eks. IT og regnskap, så hvorfor ikke HR utført av spesialister?Telltail er spesialist innen HR. 


Bedriftens egne prosesser og rutiner brukes, eller vi bygger disse for bedriften. Resultatene vil være lavere kostnader og mindre administrasjon.


Telltail kan levere HR-tjenester til alle bedrifter og har erfaring og kunnskap av alt innen HR-oppgaver og rutiner.

VERDIER

 • HR-administrasjon og support
 • Organisasjonsutvikling
 • Karriereplanlegging
 • Kurs og kompetanseutvikling
 • Rekruttering
 • Omorganisering og restrukturering
 • Nedbemanning
 • Management for hire
 • Strategi
 • Prosjektledelse
 • Benefit and compensation/ tariff

TETT PÅ


Telltail har erfaring med å bygge opp selskaper og jobbe med små og store selskaper. Vi har forretningsforståelse og strategisk kunnskap og vi vet hvordan god HR bidrar til å nå bedriftens mål.  


ÆRLIG


Både for bedriften og menneskene i den, er det viktig at HR er ærlig og upartisk. Vår uavhengighet, kompetanse og erfaring er forsikringen til bedriften og ansatte får objektive råd. 


KOMPETENT


Menneskene i bedriften skaper bedriften. Derfor må alt arbeid innen HR gjøres av kompetente personer for å skape og foredle kulturen i bedriften. 

SELSKAPET

Telltail ble etablert i 2014 som et rent HR selskap med leveranser til små og mellomstore bedrifter, samt til oppstartsbedrifter.


Bedriften besitter mer enn 25 års erfaring fra HR, ledelse og innen konsulentvirksomhet. 


Pelle Wister

CEO


Leder med mer enn 25 års erfaring fra ulike leder roller.

Lang erfaring innen HR i ulike bransjer, samt innen rekruttering og bemanning. Har gjennom alle lederroller hatt personalansvar for egne avdelinger og hele bedrifter.

Utdannet innen Jus og IT. 

Bred operasjonell erfaring med resultatansvar.


Sertifisert karriereveileder og Coach fra AS3.

Copyright ©